• Timpke
 • Timpke
 • Timpke
 • Timpke

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Met ingang van 25 mei 2018 moeten wij voldoen aan de AVG. Hierin staat dat wij u moeten laten weten hoe wij met de gegevens omgaan die wij van u ontvangen. Bij de inschrijving vragen wij van u, of van uw kind;

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • M/V

Invoeren van en inzage in uw gegevens kan alleen plaatsvinden door geautoriseerde medewerkers van Stichting Sportaccommodatie ’t Timpke.

Deze gegevens hebben wij nodig ten behoeve van onze administratie en voor het kunnen bereiken van u als onze klant, mocht dit nodig zijn. De geboortedatum hebben wij nodig om te kunnen bepalen of/wanneer uw kind de leeftijd heeft (bereikt) zodat er aan de zwemlessen deelgenomen kan worden.

De M/V vraag stellen wij omdat de mogelijkheid bestaat dat instructie aan gescheiden doelgroepen wordt aangeboden.

Op het inschrijfformulier bestaat de mogelijkheid om opmerkingen/bijzonderheden toe te voegen. Deze bijzonderheden kunnen meegenomen worden om rekening te kunnen houden met medische aandoeningen als, bijvoorbeeld, diabetes en epilepsie.

Tijdens onze activiteiten maken wij regelmatig binnen de accommodatie foto’s en video-opnames t.b.v. onze website en sociale media fora. Vóór wij overgaan tot publicatie van deze opnames vragen wij altijd om uw toestemming of wij deze mogen gebruiken voor de beschreven doeleinden.